نرم افزار حوزه حمل و نقل

نرم افزار های حوزه حمل و نقل  دارای امکانات ویژه و منحصربه فرد  نسبت به سایر نرم افزار های مشابه تخفیف ویژه نرم افزار آژانس ، کلیه نرم افزار ها در این حوژه دارای یک سال گارانتی هستند

نوع نمایش
مرتب سازی
تعداد نمایش در هر صفحه
تعداد نمایش آیتم ها در هر صفحه

نرم افزار آژانس

(طرح طلایی)نرم افزار مدیریت آژانس های تاکسی...
ریال840000 ریال643100

نرم افزار آژانس

(طرح نقره ای)نرم افزار مدیریت آژانس های تاکسی...
ریال730000 ریال534100

نرم افزار آژانس

(طرح برنزی)نرم افزار مدیریت آژانس های تاکسی...
ریال620000 ریال425100

نرم افزارپیک موتوری

(طرح طلایی)نرم افزار مدیریت پیک موتوری...
ریال840000 ریال643100

نرم افزار پیک موتوری

(طرح نقره ای)نرم افزار مدیریت پیک موتوری...
ریال730000 ریال534100

نرم افزارپیک موتوری

(طرح برنزی)نرم افزار مدیریت پیک موتوری...
ریال620000 ریال425100

نرم افزار حمل و نقل تانکری

نرم افزار مدیریت حمل و نقل توسط کامیون های باربری تانکری
ریال7000000