نرم افزار آژانس

(طرح نقره ای)نرم افزار مدیریت آژانس های تاکسی...
تولید کننده: آیدین پارسیان
ریال730000
ریال534100

امکانات نرم افزار آژانس

 1. دستگاه چهار خط
 2. فعال سازی ارسال SMS روی یک خط ثابت
 3. ثبت مشترکین
 4. جستجوی مشترکین بر اساس نام ، شماره اشتراک و شماره تلفن
 5. ثبت تعداد تماس های هر مشترک
 6. امکان درج چند آدرس و شماره تلفن برای یک مشترک
 7. نمایش همزمان تا چهار خط تلفن
 8. امکان ثبت رانندگان امکان ثبت خودروها
 9. امکان ثبت خودروها برای رانندگان
 10. امکان ثبت مسیرها و کرایه مسیرها
 11. ایجاد سال مالی
 12. امکان ثبت سرویس برای هر تماس و چاپ قبض
 13. امکان ثبت مبلغ دریافتی کمسیون راننده
 14. امکان گزارش گیری خلاصه سوابق کمسیون راننده
 15. امکان مشاهده بدهکاری راننده
 16. امکان گزارش دفتر و حساب راننده
 17. گزارش های متنوع 
محصولات مرتبط