نرم افزارپیک موتوری

(طرح برنزی)نرم افزار مدیریت پیک موتوری...
تولید کننده: آیدین پارسیان
ریال620000
ریال425100

امکانات نرم افزار پیک موتوری

 1. ثبت مشترکین
 2. جستجوی مشترکین بر اساس نام ، شماره اشتراک و شماره تلفن
 3. ثبت تعداد تماس های هر مشترک
 4. امکان درج چند آدرس و شماره تلفن برای یک مشترک
 5. نمایش همزمان تا چهار خط تلفن
 6. امکان ثبت موتوری ها
 7. امکان ثبت موتورها
 8. امکان ثبت موتور برای موتوری
 9. امکان ثبت مسیرها و کرایه مسیرها
 10. ایجاد سال مالی
 11. امکان ثبت سرویس برای هر تماس و چاپ قبض
 12. امکان ثبت مبلغ دریافتی کمسیون موتوری
 13. امکان گزارش گیری خلاصه
 14. سوابق کمسیون موتوری
 15. امکان مشاهده بدهکاری موتوری
 16. امکان گزارش دفتر و حساب موتوری
 17. گزارش های متنوع
 18. دستگاه چهار خط
محصولات مرتبط